Norra Norrland

Introduktionutbildningar 2020

En endags utbildning för dig som vill veta mera om facket och vad du betalar till!

Under dessa datum kommer Seko att genomföra introduktionsutbildning på dessa orter.

Publicerad:

10 mars Luleå
17 mars Umeå
7 maj Umeå
14 maj Umeå
8 september Umeå
6 oktober Umeå
3 november Umeå

Anmälan/frågor vänd er till Maria Mannberg maria.mannberg@seko.se
Telefon: 010-4821990

Öppen för medlemmar samt icke medlemmar!

Uppdaterad: