Årsmöte 30 mars 2023

Region Mellansverige har sitt årsmöte den 30 mars

Publicerad:

Datum: Torsdagen den 30 mars 2023

Plats: Barnhusgatan 6, Stockholm. ”Kompassen” 1 tr

Tid: 10:00 – 14:30 (Kaffe och macka finns från 09:15)

På mötet kommer val att förrättas av regionstyrelse, revisorer och valberedning samt LO/ABF-uppdrag. Förbundets vice ordförande Johan Lindholm besök mötet. 

För att regionen ska kunna kalla ombuden behöver vi en mailadress till varje ombud. Regionen skickar mail med handlingar till mötet. Rapportera in vilket/vilka ombud som är valda från din klubb på anders.berg@seko.se senast den 7 mars.

Nomineringar till uppdrag i regionen ska vara valberedningen tillhanda senast den 7 mars. siv.andersson@seko.se

Ledighet enligt förtroendemannalagen § 7.

Regionen står för mat och lokal, reskostnader och ev. förlorad arbetsinkomst.
Åker du tåg, kan du beställa biljetter via regionen på 011-202560. (Gärna i god tid!)
Verksamhetsgren/arbetsområde: 882 – 45

På denna sida kommer allt material till årsmötet läggas upp. 

Kallelse Årsmöte 20230330.pdf

Förslag till dagordning Seko Mellansverige årsmöte 230330.pdf

Årsmöte 2023 mandat.pdf (Uppdaterad 2023-03-13)

Nominering till Region Mellansverige 2023.pdf

Valberedningen underlag 2023.pdf

Årsbokslut SEKO Mellansverige2022-resultat.pdf

Årsbokslut SEKO Mellansverige2022-balans1.pdf

Årsbokslut SEKO Mellansverige2022-balans2.pdf

Årsberättelse2022.pdf (Tillagd 2023-03-01)

Uppdragsreglemente 2023.pdf

Valberedningens förslag till Region Mellansverige 2023.pdf (Uppdaterad 2023-03-28)

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige