Årsmöte 30 mars 2022

Region Mellansverige har sitt årsmöte den 30 mars på en digital plattform med video (Teams) och röstningsverktyg (VoteIT)

Publicerad:

Datum: Onsdagen den 30 mars 2022

Plats: Digital plattform (Teams och VoteIT)

Tid: 09:00 – 13:00

På mötet kommer val att förrättas av regionstyrelse, revisorer och valberedning samt LO/ABF-uppdrag.

För att regionen ska kunna kalla ombuden behöver vi en mailadress till varje ombud. Regionen skickar mail med handlingar och instruktioner för att ansluta sig digitalt till mötet (video). Rapportera in vilket/vilka ombud som är valda från din klubb på anders.berg@seko.se senast den 29 mars.

Nomineringar till uppdrag i regionen ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 mars. siv.andersson@seko.se

Krav på utrustning vid videomötet: dator eller iPad med kamera och mikrofon samt internetuppkoppling.

Regionen står för ev. förlorad arbetsinkomst.
Eftersom mötet är digitalt, står vi inte för lunch. Och när mötet är digitalt, utgår ingen ersättning för resor.

Handlingar till mötet:

Kallelse Årsmöte 20220330.pdf

Årsmöte 2022 mandat.pdf

Valberedningen underlag 2022.pdf

Förslag_till_dagordning_SEKO_Mellansverige_årsmöte_20220330.pdf (Uppdaterad 2022-03-19)

Årsberättelse2021.pdf

Bokslut_2021.pdf

Revisionsberättelse_2021.pdf

Valberedningens förslag Region Mellansverige 2022.pdf

Regionklubb Mellansverige - valberedningens förslag 2022.pdf

Uppdragsreglemente 2022.pdf

Information om digitalt möte:

Digitala beslutsmöten genomförs parallellt i videokonferenssystemet Teams (ljud och bild) och i Seko VoteIT (förslag och beslut). Deltagarna rekommenderas att ha tillgång till dator med mikrofon och kamera alternativt iPad eller motsvarande. Det går i nödfall att klara sig med en smartphone men det blir väldigt smått och kan skapa onödig irritation. För den som har tillgång till två av alternativen samtidigt, är tipset att använda t ex datorn till Seko VoteIT och iPad eller smartphone till själva videokonferensen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige