Årsmöte 30 mars 2021

Region Mellansverige har sitt årsmöte den 30 mars på en digital plattform med video (Teams) och röstningsverktyg (VoteIT)

Publicerad:

Datum: Tisdagen den 30 mars 2021

Plats: Digital plattform (Teams och VoteIT)

Tid: 09:00 – 13:00

På mötet kommer val att förrättas av regionstyrelse, revisorer och valberedning samt LO/ABF-uppdrag.

För att regionen ska kunna kalla ombuden behöver vi en mailadress till varje ombud. Regionen skickar mail med handlingar och instruktioner för att ansluta sig digitalt till mötet (video). Rapportera in vilket/vilka ombud som är valda från din klubb på anders.berg@seko.se senast den 29 mars.

Nomineringar till uppdrag i regionen ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 mars. siv.k.andersson@postnord.com

Krav på utrustning vid videomötet: dator eller iPad med kamera och mikrofon samt internetuppkoppling.

Regionen står för ev. förlorad arbetsinkomst.
Eftersom mötet är digitalt, står vi inte för lunch. Och när mötet är digitalt, utgår ingen ersättning för resor.

Handlingar till mötet:

Kallelse_Arsmote_20210330.pdf

Dagordning_SEKO_Mellansverige_Arsmöte_20210330.pdf

Valberedningen_underlag_2021.pdf

Arsmote_2021_mandat.pdf

Årsberättelse2020.pdf

Bokslut_revisionsberättelse2020.pdf

Valberedningen förslag 2021.pdf

Förslag på nomineringar till förbundets kongress 2021.pdf

Information om digitalt möte:

Digitala beslutsmöten genomförs parallellt i videokonferenssystemet Teams (ljud och bild) och i Seko VoteIT (förslag och beslut). Deltagarna rekommenderas att ha tillgång till dator med mikrofon och kamera alternativt iPad eller motsvarande. Det går i nödfall att klara sig med en smartphone men det blir väldigt smått och kan skapa onödig irritation. För den som har tillgång till två av alternativen samtidigt, är tipset att använda t ex datorn till Seko VoteIT och iPad eller smartphone till själva videokonferensen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: