Valles krönika november

Nu är de övergripande avtalskraven formulerade av förbunden inom den så kallade LO-samordningen. Kraven är högre än vid förra avtalsrörelsen och de möjliggör en satsning på de lägst avlönade. Under över ett år har vi i Seko, tillsammans med övriga förbund inom 6F, (Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Fastighets) drivit projektet, "Lönebildning för jämlikhet".

Publicerad:

Precis som namnet på projektet signalerar har målet med detta arbete varit att blida opinion för att öka jämlikheten. Det handlar om att kraftigt minska skillnaden mellan mäns och kvinnors löner. Det handlar om att minska löneskillnaderna mellan låg- och högavlönade. Men det handlar också om att stoppa en utveckling där tjänstemännen drar ifrån arbetare i lönestatistiken. Vi landade ned i att om detta ska kunna åstadkommas så krävs en helt ny modell för lönebildning i framtiden. Då kan vi inte ha en modell där fackförbunden inom industrin helt själva bestämmer nivån på löneökningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Min bedömning är att detta arbete fått effekt i de krav som vi nu tillsmannans formulerat. Det procentuella kravet blir 3,0 procent. Räknar man även in låglönesatsningen för medlemmar med en månadslön under 26 100 kronor, blir lönekravet cirka 3,15 procent. Inför förra avtalsrörelsen krävde vi löneökningar på 2,8 procent. Detta är en tydlig markering från LO-förbunden om att våra medlemmar ska ha en större del av utrymmet. Vi är inte framme när det gäller en helt ny lönebildningsmodell. Men det arbete som vi gjort de senaste åren när det gäller lönebildning, såväl opinionsmässigt som i interna diskussioner inom LO har uppenbarligen påverkat kraven på ett positivt sätt.

Nu är vi överens om kraven. Tolv förbund inom LO är samordnade. Det gör oss starkare när vi driver gemensamma krav, inte minst när vi möter en arbetsgivare som försöker sätta en bild av ett Sverige i kris som i princip inte tål några löneökningar. Men det viktigaste kommer i nästa steg, det vill säga vad det verkliga utfallet blir. Ett högre lönekrav måste även spegla sig i det utfall som förhandlas fram under våren nästa år.

Valle Karlsson

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: