Valles krönika oktober

Valet är över och vi befinner oss i ett osäkert politiskt läge. I skrivande stund finns ingen ny regering på plats och många bedömare tror att det kan ta lång tid innan vi har det.

Publicerad:

Allt pekar på att vi kommer att ha ytterligare en mandatperiod med en minoritetsregering som får kompromissa och söka blocköverskridande överenskommelser. Jag är djupt bekymrad över det politiska läget, ur flera perspektiv. Jag brukar ofta prata om att Sekos medlemmar representerar den grupp arbetstagare som kanske i allra högst utsträckning påverkas av politiska beslut. Oavsett regering kommer förbundet att göra vad vi kan för att påverka de beslut som berör våra medlemmar.

Låt mig också blicka lite framåt. Förbundsstyrelsen har den senaste veckan fattat beslut om prioriterade frågor för 2019 och landat i fem områden som vi kommer att prioritera. Vi behöver organisera och rekrytera för att bli starkare i förhandlingar. Vi behöver synas och höras mer på arbetsplatserna för att kunna ge dig som medlem ännu bättre hjälp. Frågor om tryggheten på arbetsplatsen blir viktigare, det kan handla om alltifrån hot och våld, till otrygga anställningsformer. År 2020 förhandlar vi fram nya riksavtal på alla våra avtalsområden. Förberedelsearbetet påbörjas nästa år. Sist men inte minst kommer vi att prioritera studieverksamheten. Kunniga och närvarande förtroendevalda är viktiga för att ni som medlemmar ska känna att ni får valuta för medlemsavgiften.

Jag vill avslutningsvis passa på att flagga för att du som medlem också har möjlighet att gå en medlemsutbildning. Prata med ditt lokala fackombud och fråga hur du ska gå tillväga för att anmäla dig.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: