Valles krönika augusti

Det är nu drygt två veckor kvar till valdagen. Ett val som har stor betydelse för vilken väg Sverige ska ta. Ska vi gå mer och mer åt ett samhälle som präglas av egoism och ökade klyftor? Eller ska vi ta den mer solidariska vägen, där vi tillsammans tar ansvar för en bra välfärd för alla, oavsett plånbokens storlek? Som ni säkert vet så föredrar jag det sistnämnda.

Publicerad:

Men det är också ett val som påverkar Sekos medlemmar i grunden. Kanske till och med mer än andra förbunds medlemmar. Ni som är medlemmar i Seko påverkas stor omfattning av de politiska beslut som fattas. Om du jobbar på sjön eller inom post- eller teleområdet kan det handla om skatteregler eller lagstiftning. Om du arbetar inom spårtrafiken, väg- och banbranschen eller energiområdet, kan det handla om samhällets benägenhet att investera. Inom kriminalvården, Statens institutionsstyrelse eller polisen kan det handla om resurser. Att Seko i ett sådant läge skulle lämna "walk over" i politiken vore dumdristigt. Det är vår skyldighet att göra allt vi kan för att medlemmarna ska få det så bra som möjligt på jobbet. Kollektivavtalen är givetvis basen, men politiken är också avgörande.

Det finns också några frågor som jag brinner extra för. Pensionerna är en sådan och där finns mer att göra. Sjukförsäkringen är en annan fråga. Det måste bli ett slut på jakten på sjuka människor. En tredje fråga är tandvården. Jag skulle vilja se en tandvårdsreform där tänderna är vad de är, en del av människan.

Jag tänker inte tala om för er vad jag tycker att ni ska rösta på. Men ägna en stund åt att fundera på vilket samhälle du vill ha. Och glöm inte att sedan gå och rösta. Det är grunden i vår demokrati. Och den ska vi vara rädda om.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten