Valles krönika oktober 2017

Vi lever i en tid där intolerans och främlingsfientlighet fått fotfäste. Där egenintresset och individualismen ökar. Vi ser hur nazister marscherar med sköldar och uniformer på våra gator och torg.

Publicerad:

Vi ser hur ett politiskt parti med nazistiska rötter stöds av var femte medborgare. Vi måste göra allt vi kan för att vända detta. Till ett samhälle där tolerans, rättvisa och solidaritet är nyckelorden. Både du och jag har ett ansvar. Tillsammans kan vi göra skillnad.

På det politiska planet känner jag mig ändå optimistisk. Regeringen har nu presenterat helheten i sitt budgetförslag. Sammantaget satsar regeringen 40 miljarder kronor för att bygga det gemensamma, för att bygga ett samhälle för alla, med fokus på rättvisa, trygghet och ökad sysselsättning. Regeringen satsar också på specifika medlemsgrupper i Seko. Polisen, SiS och Kriminalvården får ökade anslag. I förlängningen kommer detta förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar på dessa områden.

Det tar väldigt lång tid att rätta till orättvisa reformer. Vi minns alla hur den förra borgerliga regeringen gjorde allt de kunde för att öka polariseringen i samhället. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har påbörjat arbetet med att bygga upp välfärden igen. Arbetslöshetsförsäkringen har förbättrats. Sysselsättningen ökar. Välfärden får mer resurser. Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och arbetstagare avvecklas successivt. Skattereduktionen för fackavgiften återinförs. Förslaget är en facklig seger som kan leda till att fler har råd att vara medlem i ett fackförbund.

Att samhället upplevs orättvist är en grogrund för intolerans och främlingsfientlighet. Regeringen tar nu några steg på vägen för att bygga ett rättvist samhälle. Men arbetet måste fortsätta.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: