Undersökningar och rapporter

 • Allt farligare att jobba inom Kriminalvården (1,48 MB)

  En rapport från Seko 2009

  Sex av tio kriminalvårdare upplever att det förekommer våld eller hot om våld på den egna arbetsplatsen. Lika många tycker att stressnivån har ökat det senaste året. Det visar en undersökning som SEKO – Facket för Service och kommunikation har låtit Novus Opinion göra bland  örbundets medlemmar inom Kriminalvården.

 • Allt farligare att jobba på vägen (1,9 MB)

  En rapport från Seko juni 2016

  Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt.
  Det visar en undersökning som Novus gjort bland Sekos vägarbetare.

 • Bygg bort arbetslösheten (774 kB)

  En rapport från 6F - Fackförbund i samverkan juni 2015

  Rapport om investeringar i trafikinfrastuktur och bostäder. För sysselsättning och hållbar tillväxt. Problem, behov och åtgärdsförslag.

 • Det är tufft att jobba ombord men någon måste göra det (205 kB)

  En rapport från Seko september 2009

  Hot och våld mot anställda inom svensk spårtrafik ökar. Det visar en undersökning som SEKO – Facket för Service och kommunikation har låtit Novus Opinion göra bland förbundets medlemmar inom spårtrafikområdet.

 • En kriminalvård i kris (4,59 MB)

  En rapport från Seko juni 2018

  En rapport om den allvarliga utvecklingen innaför murarna maj 2018.
  Seko har under många år lyft frågan om arbetsmiljö för de anställda inom Kriminalvården. Ensamarbete, hot och våld, pressade schemanb och brister i säkerheten för våra medlemmar har länge varit en verklighet. 

 • Europanormen saknar relevans (6F-rapport) (936 kB)

  Rapport nr 7 i serien "Lönebildning för jämlikhet"

 • Farligare innanför murarna när ensamarbetet ökar (2,05 MB)

  En rapport från Seko 2012

  Förekomsten av hot och våld mot anställda inom Kriminalvården fortsätter att öka – trots myndighetens omfattande investeringar i tekniska säkerhetslösningar. Det visar en ny medlemsundersökning från Seko.

 • För kvalitet, klimat och tillväxt (933 kB)

  Sekos järnvägspolitiska program april 2012

  Den svenska järnvägen har under de senaste 20 åren stegvis avreglerats. I vissa hänseendenhar det lett till att personal, passagerare och samhället ställts åt sidan. Järnvägen har också varit eftersatt i form av undermåliga resurser för drift, underhåll, reinvesteringar ochnyinvesteringar.

 • Industrins lönenormering kan och bör reformeras (959 kB)

  En rapport från 6F 2018

  1997 undertecknades Industriavtalet. Det har nu gått över 20 år och mycket har hänt såväl här i Sverige som i omvärlden. Industriavtalet är ett samarbetsavtal som bland annat handlar om lönebildning mellan facken inom industrin och arbetsgivarorganisationer inom industrin.

 • Låga löner funkar inte (577 kB)

  En rapport från 6F 2018

  Debatten om låglönejobben är i praktiken flera olika debatter. Alla handlar om hur lågutbildade ska få bättre möjligheter till jobb, med någon form av sänkta lönekostnader som gemensam nämnare.

 • Lågt lönemärke gynnar högavlönade (944 kB)

  En rapport från 6F - 2018

  Denna första rapport " Lågt lönemärke gynnar högavlönade" tar avstamp i ett av LO-förbundens gemensamma mål i att minska löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän.

 • Lönebildning för en ny tid (6F) - kortversion (461 kB)

  6Fs förslag på ny lönebildningsmodell. 

  På svensk arbetsmarknad bestäms löneökningstakten av fack och arbetsgivare inom industrin. Man brukar säga att industrin sätter märket. Denna modell har sin grund i industriavtalet som undertecknades 1997 och som sedan avtalsrörelsen 1998 styrt alla centralt avtalade löneökningarna i Sverige.

 • Lönebildning för en ny tid (6F-rapport) (942 kB)

  Rapport nr 8 (slutrapport) i serien "Lönebildning för jämlikhet"

 • Lönebildningen i de skandinaviska länderna (593 kB)

  En rapport från 6F 2018

  Den kollektiva lönebildningen i Danmark, Norge och Sverige har många gemensamma drag. Alla modeller vilar på en önskan om att samordna lönerna mellan branscher och sektorer, mellan olika yrkesgrupper och mellan tjänstemän och arbetare.

 • Med fara för livet (5,51 MB)

  En rapporten handlar om den alltmer alarmerande arbetsmiljön för Sveriges vägarbetare. Över tusen Seko-medlemmar som arbetar på vägen har under våren 2019 svarat på en enkäten om sin arbetsmiljö och bilden är tydlig. Hela 91 procent uppger att de känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. Motsvarande siffra år 2009 var 47 procent.

 • När säkerheten kommer i andra hand (282 kB)

  En rapport från Seko 2010

  Underhållet av tunnelbanan i Stockholm är allvarligt eftersatt. Trasiga tåg skickas ut i trafik och fel som rapporteras av de anställda åtgärdas inte. Det visar en undersökning som Seko låtit göra bland förbundets medlemmar inom tunnelbanan.

 • När vinst går före säkerhet (2,65 MB)

  En rapport från Seko februari 2013

  Mer än hälften av de anställda upplever att det finns brister i underhållet –såväl fordon som infrastruktur uppvisar allvarliga säkerhetsrisker. Det visar en ny undersökning bland Sekos medlemmar inom den spårbundna kollektivtrafiken i Stockholm.

 • Näringspolitiskt program (574 kB)

  Program fastställt av Sekos kongress oktober 2013

  Denna näringspolitiska rapport är omfattande till sidantalet. Men för varje enstaka bransch är problembeskrivningarna endast översiktliga. Rapporten pekar ut färdriktningen för förbundets näringspolitiska arbete de kommande åren. Den genomgående principen är "reglera avregleringen".

 • Olika risker med en långsiktigt minskning av löneandelen i ekonomin (2,03 MB)

  Rapport nr 6 i serien "Lönebildning för jämlikhet"

 • rapport_seko_med_fara_for_livet_20190625.pdf (5,51 MB)
 • Spårlöst försvunna rättigheter (2,4 MB)

  En rapport från Seko 2014

  En kritisk studie av svenska myndigheters rutiner vid upphandlande.

 • Statens institutionsstyrelse är en myndighet i förfall (3,68 MB)

  En rapport från Seko 2019

  Under november 2018 genomförde Seko en undersökning bland förbundets medlemmar inom SiS för att få veta mer om deras arbetsmiljö. Resultatet är en skrämmande läsning.

 • Sätt fart på Sverige - Länsstyrelser vill investera mer (2,33 MB)

  En rapport från 6F - Fackförbund i samverkan juni 2015

  Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på infrastruktur och bostäder är långt ifrån tillräckliga. Det visar en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av 6F – Fackförbund i samverkan.

 • Undersökning bland medlemmar i kriminalvården (16,98 MB)

  En undersökning från Seko december 2017

  På uppdrag av Seko har Kantar Sifo underöskt hur medlemmar som arbetar inom kriminalvården ser på säkerheten och arbetsmiljön på sina arbetsplatser.

 • Undersökning Seko Posten (66 kB)

  Undersökning från Seko augusti 2011

  Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter?

 • Usel säkerhet vid vägarbeten - men lösning finns (327 kB)

  En rapport från Seko juni 2009

  Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO – Facket för Service och Kommunikation låtit Novus Opinion genomföra bland förbundets medlemmar inom vägbranschen.

 • Vägar till jämställda löner inom arbetarklassen (6F-rapport) (698 kB)

  Rapport nr 5 i serien "Lönebildning för jämlikhet"

 • Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. (1,12 MB)

  En rapport från Seko 2011

  Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid vägarbeten – och vägarbetarna oroar sig i allt högre utsträckning för säkerheten. Det visar en undersökning som SEKO låtit Novus Opinion genomföra.

 • Våld och droger vardag på SiS-hemmen (4,13 MB)

  En rapport från Seko november 2015

  Var tredje behandlingsassistent inom den statliga tvångsvården har blivit utsatt för fysiskt våld under det senaste halvåret. Det visar en enkätundersökning som Seko, Service- och Kommunikationsfacket, genomfört bland medlemmarna inom Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten