Remissvar 2021

Remissvar som Seko lämnat under 2021. Se lista nedan.

Seko är remissinstans i olika frågor som berör våra medlemmar. Remisser som lämnas från riksdagen och myndigheter. Här publiceras Sekos svar och betänkanden som har sänts iväg under 2021.

Remissvar 2021

Uppdaterad: