Regeringen har idag presenterat satsningar på a-kassan

Regeringen har idag presenterat ett flertal åtgärder som ska underlätta för de som nu förlorar eller riskerar att förlora sitt arbete i samband med corona-krisen. Det gäller bland annat satsningar på a-kassan och förstärkningar av Arbetsförmedlingen.

Publicerad:

Detta tycker Seko är mycket positivt och många av satsningarna ligger i linje med de krav som LO tidigare framfört till regeringen.

Speciellt positivt är det att fler nu kan kvalificera sig till a-kassan och att fler kan få ut ett högre belopp. För de som blir medlemmar i a-kassan innan den 1 april kan mars räknas in som kvalificeringstid.

I en tid av utmaningar och osäkerhet ställer vi människor upp för varandra, vi hjälper folk i vardagen och vi får samhällshjulen att snurra. Utan Sekos medlemmar stannar Sverige.

Så kom ihåg
Gå med i Sekos a-kassa! Det kan ge mycket extra i plånboken vid en eventuell arbetslöshet. Du kan fylla i medlemsansökan här till Sekos a-kassa

Och är du ännu inte medlem i Seko? Välkommen till oss - här kan du fylla i medlemsansökan 

Valle Karlsson
ordförande Seko

Faktablad arbetsmarknaden

Faktablad förändringar a-kassan

För mer information, se regeringens hemsida

Uppdaterad: