Fotograf: Frida Strandberg Landin

Efterlängtade satsningar på Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården

Regeringen har i sin budgetproposition aviserat höjda anslag till både Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse något som Seko välkomnar. När myndigheterna får bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag förbättras även arbetsmiljön för Sekos medlemmar. 

Publicerad:

– Det är glädjande att regeringen i sin budgetproposition tillför ökade resurser till både Kriminalvården och Statens institutionsstyrelsen. Det är något som vi från Seko länge lyft behovet av, säger Valle Karlsson, Sekos förbundsordförande

Att Statens institutionsstyrelse nu har en säkerhetsavdelning och genom budgetsatsningar får möjligheter att bygga fullskaliga perimeterskydd kommer att skapa möjlighet för bättre vård för ungdomarna som är placerade där men det kommer också minska risken för fritagningar och rymningar.

– Vi har under det senaste året fått in allt fler berättelser från våra medlemmar på Statens institutionsstyrelsen om att de blir utsatta hot i större omfattning när perimeterskyddet på institutionerna inte är tillräckligt. I de värsta fallen har det handlat om direkta vapenhot under fritagningar. Vi hoppas att detta kan få ett slut med de resurser som nu tillförs till Statens institutionsstyrelses säkerhetsarbete, säger Valle Karlsson

Kriminalvården får genom regeringens satsningar möjlighet att bygga både nya häkten och anstalter vilket Seko ser som behövligt. Under de senaste åren har beläggningsgraden inom Kriminalvården succesivt ökat till att ibland ligga över 100 % vilket medför risker både för intagna och för personalen.

– Genom att tillföra nya platser inom Kriminalvården får också våra medlemmar bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. För oss är det viktigt att våra medlemmar ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats. Vi vet att överbeläggning är en faktor som ökar riskerna för hot och våld på häkten och anstalter. Därför är en utökade platskapacitet en viktig pusselbit för en trygg och fungerade kriminalvård, säger Valle Karlsson

Läs mer på regeringens hemsida:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/ytterligare-satsningar-pa-rattsvasendet-i-budgetpropositionen/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/ytterligare-satsningar-for-ett-tryggare-sverige/

Uppdaterad: