Statens avtal är anpassade till gällande karensavdrag, från 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 ändras lagen. Karensdagen vid sjukdom ersätts då av ett karensavdrag.

Publicerad:

Enligt dagens regler betalas inte någon sjuklön den första dagen i en sjuklöneperiod (karensdagen). Det betyder att en person som skulle ha arbetat ett långt arbetspass den första dagen i en sjukperiod får ett högt löneavdrag och en person som har ett kort arbetspass får ett lågt avdrag. För att uppnå en mer rättvis karens har riksdagen fattat beslut om att slopa karensdagen och ersätta den med ett karensavdrag.

Så fungerar karensavdraget
I korthet innebär de nya lagreglerna att arbetstagare får sjuklön av sin arbetsgivare mellan dag 1 och 14. Från sjuklönen för sjukperioden ska arbetsgivaren göra ett avdrag med 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. På så sätt blir karensavdraget detsamma för arbetstagaren oavsett när sjukfrånvaron inträffar. Eftersom karensavdraget ska dras från sjuklönen kan det dock inte bli större än den sjuklön som arbetstagaren skulle ha fått för sjuklöneperioden.

På staten är villkors- affärsverks-vasaavtalet nu anpassade till gällande lagstiftning om karensavdrag from 1 jan 2019.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: