Seko inleder framtidsarbete

Seko drog idag igång framtidsarbetet under namnet Seko Framtid. Målet är att under kongressen år 2021 kunna fatta beslut om fackliga strategier för att möta en komplex framtid.

Publicerad:

- Vi ska bli ett av Sveriges starkaste förbund. Det kräver bra strategier och mycket diskussion och förankring, säger Sekos vice förbundsordförande, Gabriella Lavecchia som även är projektledare för Seko Framtid.

Idag träffades ett 50-tal förtroendevalda i förbundet för en första genomgång av projektet. Projektet är avgränsat till fem huvudområden; Strukturomvandling (digitalisering, robotisering), facklig tid för förtroendevalda, otrygga anställningar, Seko – Sveriges starkaste förbund samt organisera och rekrytera – demokrati.

- Omvärlden förändras i en allt snabbare takt. Förutsättningarna att bedriva fackligt arbete förändras på olika sätt. Detta strategiarbete kommer hjälpa oss att fatta rätt beslut, såväl på kort som lång sikt, i en föränderlig nutid och framtid, fortsätter Lavecchia.

Till varje huvudområde knyts en projektgrupp som består av representanter från olika delar av förbundets demokratiska organisation. Varje grupp kommer att skriva en rapport som blir underlag för en remissrunda i hela förbundet inför nästa kongress. Processen i sig är viktig.

- Jag tycker att processen, att vi börjar diskutera framtidsfrågor inom förbundet, är oerhört viktig. Att vi tillsammans lyfter blicken, identifierar risker och möjligheter, och tillsammans kommer fram till lösningar för framtiden, kommer att göra oss ännu starkare, fortsätter Lavecchia.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: