Fotograf: STEN-AKE STENBERG

Historiskt avtal ska locka fler till byggbranschen

Seko har tecknat ett nytt avtal tillsammans med parterna i byggsektorn, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att öka möjligheterna för nyanlända, långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta att få jobb.

Publicerad:

Byggsektorn har en lång historik av samverkan mellan arbetsmarknadens parter och myndigheter. Grunden har hela tiden varit avtal mellan parterna. Nu tar branschen ytterligare ett kliv för att locka nya grupper till ett byggyrke.

– Vi vill vara med och ta ansvar för arbetsmarknaden. När samhället förändras ska vi vara en proaktiv kraft och möta upp den förändringen, säger Valle Karlsson, ordförande för Seko.

Det nya avtalet ska välkomna nya grupper till branschen på ett schysst sätt. Seko kommer att arbeta tillsammans med byggsektorns parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på nationell, regional och lokal nivå för att kompetensförsörjningen blir så effektiv som möjligt. Galaxen Bygg blir ansvariga för att driva arbetet för att de som står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet att jobba i byggsektorn. Arbetsförmedlingen bidrar med matchning och insatser som kan anpassas efter individens behov.

De fackförbund som undertecknat överenskommelsen är Seko, Byggnads, Svenska Målareförbundet och Svenska Elektrikerförbundet. Bland arbetsgivarna är det Sveriges Byggindustrier, Måleriföretagen, Plåt- och ventföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen och Maskinföretagen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är de myndigheter som undertecknar överenskommelsen.

Uppdaterad: