Slut upp i leden på 1 maj!

Samlas under Sekos och 6F:s fanor och demonstrera för ett rättvisare Sverige den första maj. Huvudparollen i år är "Vem f-n bryr sig", som också är 6F:s gemensamma valtema.

Publicerad:

Precis som under tidigare år deltar Sekos regioner i första maj-demonstrationer över hela landet. Sekos förbundsordförande Valle Karlsson håller i år ett digitalt första maj-tal, som du når via hemsidan den 1 maj. Se länksamling nedan.  

Läs mer på 6F:s hemsida  och kontakta din Seko-region för mer information om var Seko samlas på de olika orterna. Se länk nedan.

Mer information och länkar till med tid och plats för första maj-firandet finns också på Socialdemokraternas hemsida. Se länk nedan. 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten