”Seko om infrastrukturplanen: Bra men inte tillräckligt”

Regeringen presenterade idag den nationella planen för infrastrukturen. Planen gäller för åren 2018–2029. Det är välkommet att regeringen ökar resurserna och satsar mer än vad den tidigare borgerliga regeringen gjorde. Dock saknas fortfarande pengar för ett välbehövligt infrastrukturlyft i Sverige.

Publicerad:

- Att resurserna ökar är positivt dock anser Seko att regeringen borde satsa 1 % av BNP på nyinvesteringar inom transportinfrastrukturen. Detta för att få resurser till kraftfulla klimatinvesteringar samt bygga upp en infrastruktur i världsklass. Resurserna som nu läggs ligger inte i närheten av denna nivå, säger Sekos ordförande Valle Karlsson

Varken en snabb utbyggnad av höghastighetsjärnväg eller ett kraftfullt underhållslyft av befintliga järnvägsspår ingår i regeringens infrastrukturplan.

- Ingen järnvägsresenär har undgått alla de problem järnvägen har. Det är alldeles för mycket förseningar och inställda tåg. Faktum är att det saknas nästan 40 miljarder i regeringens plan till år 2029 för att järnvägens underhållsskuld ska kunna elimineras. Det finns stora risker för försämringar kommande år, säger Sekos ordförande Valle Karlsson

- Precis som regeringen hade Seko gärna sett en utbyggnad av höghastighetsjärnväg. Det är bra för klimatet och bygger Sverige starkt för framtiden. Genom snabba resor mellan våra storstäder skapas ett helt nytt samhälle där avstånd inte utgör ett hinder. Det är nu dags att alla partier i riksdagen tar sitt förnuft till fånga och kommer överens om finansiering för höghastighetstågen, säger Sekos ordförande Valle Karlsson

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: