Seko kritiskt till utredning om strejkrätten

– Att använda händelserna i Göteborg som intäkt för en begränsning av strejkrätten kan få ödesdigra konsekvenser för hela arbetsmarknadsmodellen, säger Sekos ordförande Valle Karlsson. 

Publicerad:

Med anledning av konflikten i Göteborgs hamn har regeringen tillsatt en utredning för att se över strejkrätten. Konflikten i Göteborg handlar om att företaget har tecknat avtal med Transportarbetareförbundet men ändock blir utsatt av konfliktåtgärder från ett annat fackförbund – Hamnarbetarförbundet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har uttalat sig om att hon framöver anser att det behövs en reglering som begränsar fackens strejkrätt.

– Att använda händelserna i Göteborg som intäkt för en begränsning av strejkrätten kan få ödesdigra konsekvenser för hela arbetsmarknadsmodellen. Sverige är ett av de länder internationellt som har minst antal strejkdagar. Att rubba den balans som finns mellan parterna kommer skapa större problem och oordning på arbetsmarknaden, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

– Det som händer i Göteborg tillhör en ovanlighet på svensk arbetsmarknad. Begränsas strejkrätten riskerar vi få en situation där arbetsgivarna kan avtalsshoppa, alltså att företagen själv kan välja vilket fack de vill teckna kollektivavtal med för att få ett billigare avtal. Det vore oacceptabelt om en socialdemokratisk regering bidrar till detta, säger Valle Karlsson.

Uppdaterad: