Seko fortsätter ta fajten för medlemmarna på Kriminalvårdens transportenhet (NTE)

Just nu pågår diskussioner mellan Seko och Kriminalvården om villkoren för Sekos medlemmar på Nationella transportenheten, NTE.

Publicerad:

Sekos förhandlingsorganisation inom Kriminalvården skriver följande:

Kriminalvårdens uppfattning är att det avtal man tecknat med ST/OFR även ska gälla Sekos medlemmar. Seko har avvisat detta och begärde därför en lokal förhandling med Kriminalvården.

Vi träffade Kriminalvården den 15 oktober för att förhandla fram ett nytt avtal för våra medlemmar. Tyvärr lyckades vi inte komma överens och frågan har nu lyfts till central nivå. Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, begärde den 17 oktober ett möte med Arbetsgivarverkets generaldirektör. Målet är att få till stånd ett möte senast under nästa vecka.

Sekos linje är nu följande. Det mest logiska i den uppkomna situationen att Sekos nuvarande kollektivavtal för medlemmarna inom NTE prolongeras (förlängs) i avvaktan på att ett nytt avtal är på plats. Detta kommer även Seko att lyfta som ett huvudförslag i sin diskussion med Arbetsgivarverket. Givetvis förbereder vi oss också för andra scenarion.

Vi kommer löpande att hålla er informerade om vad som händer i denna viktiga fråga.

Vår drivkraft är att ni som är medlemmar i Seko ska få en så bra arbetsmiljö och så bra villkor som möjligt. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi. Vi kommer fortsätta att ta fajten.

I denna länk kan ni läsa vad en professor i juridik säger om detta. Förbundet delar hennes uppfattning.

Förhandlingsorganisationen
Seko Kriminalvård

Uppdaterad: