Ny rapport om cabotagelagar sätter sjömännens arbetsvilkor i fokus

91 länder som tillsammans utgör 80 procent av världens kustländer har lagar om sjöcabotage som reglerar utländska transporter i inhemska vatten. ITF-rapporten Cabotage Laws of the World är den första oberoende analysen av maritima cabotageregler sedan 1992.

Publicerad:

Med utgångspunkt från lagstiftning i 140 länder beskriver rapporten utformningen och utbredningen av nationella, regionala och internationella cabotageregler inom sjöfarten.

– Rapporten slår hål på myten att cabotageregler är ett undantag. Lagar som reglerar maritim verksamhet är vida spritt i världen, säger David Heindel, sektionsordförande för ITF Seafarers

ITF har, tillsammans med medlemsförbunden (där Seko ingår), länge arbetat för att föra fram betydelsen av nationella regler och lagar som ett sätt att skydda inhemska sjömansjobb i nationella vatten, samt ett sätt att bevara inhemska anställningsvillkor för utländska sjömän där nationella sjömän inte är tillgängliga.

Fördelarna med cabotagelagar är uppenbara, anser ITF. Rapporten visar också att förekommande lagar och regler är inriktade på att skydda den nationella sjöfarten och starka strategiska intressen som säkerhet och miljö.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, menar att rapporten kommer att ha stor betydelse – både som faktaunderlag och i opinionsbildningen.

– Den är ett unikt verktyg för att utbilda beslutsfattare, sjöfartsindustrin och fackföreningarna om vikten av att skydda och främja maritima cabotagelagar. Vi behöver verkligen förbättra reglerna inom Europa för att främja fartyg med europeiska flagg och för att skydda europeiska sjömän, säger han.

Rapporten och analysen är utförd av SRI, Seafarers' Rights International, på uppdrag av ITF. SRI är en organisation som arbetar med forskning och utbildning om sjöfolks arbetsvillkor.

Läs Cabotage Laws of the World här. 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten