Ny rapport: Lönebildningen i de skandinaviska länderna

Fackförbunden inom 6f – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – släpper i dag en ny rapport " Lönebildningen i de skandinaviska länderna". Rapporten är skriven av de två forskarna Kristin Alsos och Kristine Nergaard från forskningsstiftelsen Fafo i Norge.

Publicerad:

I rapporten görs en jämförelse över lönebildningsmodellerna i de tre länderna Sverige, Norge och Danmark. Alsos och Nergaard konstaterar i rapporten att länderna har alla en modell där industrin går före och sätter ett märke. Detta har resulterat i likartade problem och spänningar i de jämförda länderna, nämligen en svårighet att genomföra relativlöneförändringar samt lyfta kvinnors löner relativt männens. Alsos och Nergaard ställer sig frågan om det är på tiden att tänka nytt i löneförhandlingarna?

– Problemen med att genomföra relativlöneförändringar är inte ett isolerat svenskt problem. I de skandinaviska lönebildningsmodellerna där industrin går före och sätter lönemärket för resten av arbetsmarknaden finns en inneboende mekanism som försvårar just detta. För att minska framtida spänningar på arbetsmarknaden krävs att parterna gemensamt hittar vägar framåt, säger Mikael Johansson ordförande Målareförbundet.

Rapporten kan du ta del av på 6F:s hemsida.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten