”Försäkringskassan ska inte jaga siffror”

Sjukskrivna borde inte pressas att bli friska inom en viss tidsgräns för att inte riskera att förlora sin sjukpenning. Det skriver Sekos ordförande Valle Karlsson tillsammans med övriga 6F-förbund på SvD Debatt. 

Publicerad:

Slopat tak i sjukpenningen, statliga satsningar på arbetsmiljö och rehabilitering samt rättssäker och tydlig bedömning. Det är några av de reformer som de fem 6F-ordförandena vill se i sjukförsäkringen.

Läs hela debattartikeln på SvD Debatt

Uppdaterad: