Valle Karlsson invald i BWI:s Världsråd

Trygga anställningar och huvudentreprenörssansvar. Det är några av de prioiterade områden som bygginternationalen BWI:s världskongress beslutat om.  

Publicerad:

På BWI:s världskongressen, som nyligen hölls i Durban i Sydafrika, deltog 700 företrädare från 98 länder och 320 fackförbund.

Kongressen beslutade bland annat att BWI under den kommande kongressperioden ska utveckla arbetet med att teckna globala avtal med multinationella företag. 

Sekos förbundsorförande Valle Karlsson valdes in som förste vice suppleant i Världsrådet/Worlds Council.

Totalt företräder BWI 12 miljoner arbetstagare inom bygg, anläggning och träsektorn.

Uppdaterad: