”SiS ledning mörkar - våldet mot personal anmäls inte”

Fysiskt våld, misshandel och hot är vardag för Sekos medlemmar inom SiS. Seko ser hur våldet mot personalen ökar men att det inte anmäls, varken till Polisen eller Arbetsmiljöverket.

Publicerad:

Knytnävsslag och stolsben används som vapen och fyllda coca-cola burkar kastas mot personalens ansikten. Listan på hur personalen inom SiS utsätts för hot och våld kan göras lång.

Fortsätter det så här är det tyvärr endast en tidsfråga innan det inträffar ett fall med dödligt våld riktad mot personalen. Utvecklingen måste stoppas. Ledningen på SiS måste nu ta sitt ansvar.

– Vi menar att ledningen inom SiS medvetet mörkar verkligheten då det allvarligt skulle skada myndighetens varumärke om allt kom fram i ljuset. Våldet som personalen utsätts för hade aldrig accepterats ute i det öppna samhället. Där hade händelserna polisanmälts direkt, säger Mikael Bergkvist, ordförande för Sekos klubb på SiS.

Seko har tre tydliga och enkla krav till politiker och SiS för att ge de anställda bättre förutsättningar.

– Politikerna måste ge myndigheten mer resurser för att täppa igen underbemanningen, det farliga ensamarbetet mellan klient och vårdare måste stoppas samt hot och våld ska alltid polisanmälas. Bara så kan vi få en bättre verksamhet, säger Mikael Bergkvist.

Uppdaterad: