Seko stödjer HRF

Sekos stödjer HRF, som just nu förhandlar med Visita. "De signaler vi fått är att HRF möts av ett starkt motstånd från sin motpart i deras krav om bland annat tryggare jobb och låglönesatsninga" skriver Seko i ett uttalande. 

Publicerad:

Sekos uttalande i sin helhet:

"HRF sitter nu i intensiva förhandlingar med sin motpart Visita. De signaler vi fått är att HRF möts av ett starkt motstånd från sin motpart i deras krav om bland annat tryggare jobb och låglönesatsningar. Detta är helt oacceptabelt. Vi lever i ett samhälle där löneskillnaderna mellan kvinnor och män, mellan arbetare och tjänstemän, mellan lågavlönande och högavlönade ständigt ökar. Denna utveckling måste stoppas. Seko stödjer mot bakgrund av detta HRF i sina krav på trygga jobb och satsningar på lågavlönade."

Uppdaterad: