Seko lanserar visselblåsartjänst

Seko har inrättat ett visselblåsarsystem, en anonym kanal för att rapportera om eventuella missförhållanden inom Seko. Vi strävar ständigt efter en tydlighet i värderingar och en öppenhet som organisation.

Publicerad:

Policys, regler och riktlinjer ska följas på alla nivåer och när missförhållanden förekommer behöver vi allas hjälp att uppmärksamma det, så att vi kan göra något åt det. En anonym kanal ska inte ersätta ett öppet samtalsklimat. Men för den medarbetare, förtroendevald eller medlem som inte är bekväm med att öppet berätta om problem, så finns det ändå möjlighet att göra sin röst hörd via denna visselblåsartjänst.

Läs mer om visselblåsartjänsten och hur den fungerar på denna länk: seko.se/visselblasartjanst

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten