Seko kräver regler vid in- och uthyrning av järnvägsarbetare

I dag växlar Seko yrkanden på järnvägsinfrastrukturavtalet. Motpart är Almega Tjänsteförbunden. För Sekos del är in- och uthyrning av arbetskraft den stora frågan.

Publicerad:

– In- och uthyrningen i branschen ökar och de arbetstagare som har dessa anställningsformer har ofta både osäkra och dåliga arbetsförhållanden, säger Joakim Hellmouth, ombudsman på Seko.

Seko kräver nu att in- och uthyrningsverksamheten regleras. Bland annat ska inhyrning/uthyrning endast få ske av medarbetare som lämnat sitt medgivande till det. Vidare ska den som är inhyrd/uthyrd få lägst samma lön och avtalade villkor som övriga medarbetare på den arbetsplats som medarbetaren är uthyrd till. Både in- och uthyrning ska föregås av förhandling med lokal facklig organisation.

Beträffande lön kräver Seko att visstidsanställda ska ha minst snittlön för motsvarande yrkesgrupp i företaget.

I övrigt följer Sekos yrkanden LO:s samordning. Det betyder löneökningar 2,8 procent och ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad och heltidsanställd.

Seko har omkring 1 500 medlemmar inom avtalsområdet. Nuvarande avtal går ut 30 april.

Läs Sekos yrkanden som pdf
Läs Almegas yrkanden som pdf

Uppdaterad: