Seko har träffat nytt avtal för anställda inom post- och flygområdet

Seko har idag (30/6) undertecknat ett nytt avtal med Almega för bransch Kommunikation. Avtalet berör omkring 15 000 medlemmar som arbetar inom post- och flygområdet.

Publicerad:

Avtalet är är treårigt och löper till och med 31 juli 2020. Avtalsområdet omfattar medarbetare inom postbranschen samt flygverksamhet i hela Sverige. Bland företagen på avtalsområdet finns PostNord (ca 12 000 medlemmar), Bring Citymail, Swedavia, Menzies Aviation, Aviator m fl.

Avtalsvärdet ligger inom det så kallade märket på 6,5 procent över tre år där 6,1 procent utgör löneökningsutrymme och 0,4 procent är extra avsättning till pension. Utöver detta har Seko även drivit låglönesatsningen, som innebär att individer med en lön upp till 24 000 ska generera ett krontal.

– Avtalet ligger i linje med de avtal vi träffat på andra områden. Vi har fått igenom en låglönesatsning i både procent och kronor, utan att göra eftergifter i form av andra försämringar i avtalet. Detta är väldigt viktigt för de lägst avlönade på avtalsområdet. Dessutom fick vi till en sänkning av mertidstaket, vilket innebär förbättringar för deltidsanställda som jobbar mer än vad som står i anställningsavtalet, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.

Det nya avtalet i korthet:
- Löneökningarna blir 2 procent 2017, 2 procent 2018 och 2,1 procent 2019. Utöver detta tillkommer den extra pensionsavsättningen.

- Sänkning av mertidstaket från 175 till 160 timmar.

- Tillägg och ersättningar höjs med avtalets värde, 6,1 procent på 36 månader.

- Avtalsperioden är 1 augusti 2017 – 31 juli 2020.

Mer information om avtalet för dig som arbetar inom PostNord läggs upp på Seko Postens hemsida

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: