Seko försiktigt positiva till pensionsöverenskommelsen

Den så kallade pensionsgruppen presenterade idag sitt förslag till en inriktning för ett nytt pensionssystem. Gruppen består av regeringspartierna och de fyra borgerliga partierna. Seko är försiktigt positiva.

Publicerad:

- Inriktningen i förslaget är i grunden bra och möter upp många av de krav vi tidigare ställt. Det finns stora brister i det nuvarande pensionssystemet. Den stora utmaningen är att våra medlemmar måste kunna jobba och vara friska under ett helt arbetsliv, så är det inte idag. Stora satsningar på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö måste göras om pensionsgruppens inriktning ska bli hållbar, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

- En annan avgörande fråga är att pensionerna måste höjas ordentligt. Med överenskommelsen kommer det bli mer pengar i plånboken för våra medlemmar. Men detta räcker inte. Avgifterna måste höjas med minst två procent. Våra medlemmar får i nuvarande system knappt 60 procent av sin lön i pension. Vårt krav är att den ska vara minst 70 procent. Det är helt oacceptabelt att många av våra medlemmar blir fattigpensionärer, säger Valle Karlsson.

- Sammantaget är vår bedömning att inriktningen på pensionsgruppens förslag är ett steg i rätt riktning. Men det återstår många frågor. Självfallet kan vi inte blunda för att människor lever längre i vårt land och att detta får konsekvenser för pensionssystemet. Men ska vi kunna acceptera en höjning av pensionsåldern så måste det kombineras med stora satsningar på bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor, säger Valle Karlsson.

Pensionsgruppens överenskommelse innehåller bland annat följande:

  • Staten tar över ansvaret för premiepensionen. En ny myndighet skapas som erbjuder ett fåtal val av trygga och hållbara fonder.
  • Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs från 61 till 64 år i tre steg. Först till 62 år 2020, till 63 år 2023 och till 64 år 2026.
  • LAS-åldern höjs från 67 år till 69 år i två steg. Först till 68 år 2020 och sen till 69 år 2023.
  • Den så kallade riktåldern för pension höjs från 65 år till 66 år 2023. Det är vid den åldern som man bland annat kan ta ut garantipension och få bostadstillägg.
  • Trygghetssystemen följer med höjningen av riktåldern.
  • Särskilt undantag för personer med ett långt arbetsliv. Personer med 44-årigt arbetsliv kan fortsatt få garantipension från 65 års ålder.
  • Satsning på arbetsmiljön. Bland annat den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Gävle som presenterats sedan tidigare.
  • Avgiftsförändring.
Uppdaterad:
Sidansvarig: Komunikationsenheten