Medlemsveckan 2020

Sekos medlemmar är överens

- Utan oss stannar Sverige!

I slutet av sommaren gick den mäktigaste arbetsgivarorganisationen, Svenskt Näringsliv, ut och förespråkade ett nollbud inför avtalsrörelsen. De som hållit landet igång under pandemin skulle inte få en krona i löneökning.

Under Seko medlemsvecka ställdes därför tre frågor till Sekos medlemmar, vi ville skicka en signal till arbetsgivarsverige. Svaren från Sekos medlemmar är entydiga:

1. Kan du utföra ditt arbete hemifrån?
Ja                   Delvis             Nej
7,8%              5,1%              87,1%

2. Anser du att ditt jobb är viktigt för att hålla Sverige igång?
Ja                   Nja                 Nej
93,3%             4,2%              2,5%

3. Anser du att du är värd mer än de noll kronor i löneökning som Svenskt Näringsliv föreslår?
Ja                   Nja                 Nej
96,9%             1,4%              1,7%

 

Dela bilden på facebook

 

Dela bilden på facebook

 

Så blev medlemsveckan 2020

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten