Medlemsveckan 2021

Vecka 42 - Sekos medlemsvecka

Vecka 42, den 18-24 oktober, kör vi Sekos fjärde medlemsvecka. Seko är ett medlemsnära fack med nästan 6 000 förtroendevalda som driver medlemmarnas frågor ute på arbetsplatserna. När det är medlemsvecka samlar vi ihop oss, försöker synas extra mycket och prata med så många medlemmar vi bara kan.

Tävla om fina priser

Gå Seko-utbildningen

Beställ affischer!

Även om Corona-pandemin verkar vara på tillbakagång kommer den ändå att prägla årets medlemsvecka. På sina håll kommer restriktioner att finnas kvar, men vi ska ändå göra allt vi kan för att vecka 42 ska bli en riktig Seko-vecka.

Aktiviteter på din arbetsplats kommer främst att arrangeras av fackklubben eller regionkontoret. Vi pratar fackliga frågor på jobbet, håller medlemsmöten, värvar nya medlemmar och kanske tar fram grillen och bjuder på lunch!
Ta chansen under medlemsveckan att ställa frågor och säga vad du tycker!

Vill ni ha besök av Seko?
Ombudsmän, styrelseledamöter och anställda på Seko kommer också – där det är möjligt under rådande omständigheter –  att göra arbetsplatsbesök. Planerar din klubb någon aktivitet eller vill ni ha ett besök av någon från Seko, meddela oss gärna så snart som möjligt på medlemsveckan@seko.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: