Medlemsveckan 2019

Planera introutbildningar

I februari utbildade Seko 18 nya handledare i introutbildningen. Deras uppgift är i första hand att hjälpa klubbar och sektioner att köra utbildningen. Handledaren deltar, tillsammans med minst en representant för klubben, vid det första utbildningstillfället.

Målsättningen är att klubben därefter ska kunna köra introutbildningarna själva. Vid behov kan handledaren även bidra med tips om hur klubben ska komma igång med det praktiska och med det nödvändiga uppsökeriet inför utbildningen.

För att ta hjälp av en av handledarna skickar ni en förfrågan via formuläret nedan.

Handledare för Sekos introduktionsutbildning.

Varför är introutbildningen viktig?
Sekos introutbildning är den första utbildningen för de av våra arbetskamrater som vill veta mer om facket och sina rättigheter på jobbet. Den riktar sig till blivande medlemmar, nya medlemmar och medlemmar under 30. Utbildningen är alltså öppen även för de som ännu inte blivit medlemmar.

Potentialen är enorm. Under 2018 fick Seko 7 942 nya medlemmar, antalet medlemmar under 30 var nästan 14 000 och till detta ska alltså läggas alla nyanställda.

Syftena med utbildningen är flera. Vi vill ha medlemmar som kan sina rättigheter och som säger vad de tycker, vi vill att fler ska bli nyfikna på att bli förtroendevalda och vi vill att fler ska välja att bli medlemmar.

Under utbildningen, som är på en heldag, går vi bland annat igenom:

  • Varför fackföreningar behövs och vad de uppnått
  • Vad ett kollektivavtal är
  • Rättigheterna i det egna kollektivavtalet
  • Vad Seko är och gör
  • Varför det är viktigt att vara medlem

 

Introutbildningar

 
INTRESSEANMÄLAN (Obligatorisk)
 
  

KONTAKT

  
Uppdaterad:
Sidansvarig: Orgnisationsenheten
Kategorier: