Fotograf: Mostphotos

Definitioner - vad är sexuella trakasserier?

Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier ett samlingsbegrepp som beskriver uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Några exempel är:

  • Komplimanger som ges i stället för ett professionellt bemötande.
  • Tafsa utan att röra, till exempel stirra på könsdelar.
  • Den vänliga klappen, direkt och ovälkommen beröring, till synes oskyldigt men kan vara kränkande.
  • På gränsen-tafsande, att råka stryka sig mot någon eller plocka bort ett hårstrå från någons bröst.
  • Tafsande och andra övergrepp, sexuella ord eller handlingar som är uppenbart kränkande.
  • Sexuella anspelningar eller krav på sexuella tjänster.

Det yttersta hotet, om en person i överordnad ställning inte får som hen vill kommer den utsatte att drabbas av repressalier av något slag.

För att handlingarna eller uttalandena ska betraktas som sexuella trakasserier ska de vara ovälkomna. Det är alltid den som blir utsatt som har tolkningsföreträde och avgör om handlingarna eller uttalandena är ovälkomna.

Sexuella trakasserier kan vara händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför arbetsplatsen och ordinarie arbetstid – om det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel händelser som inträffar under en tjänsteresa, på en fest, eller en utflykt som kollegor gör tillsammans.

Sexuella trakasserier kan också vara brottsligt enligt brottsbalken och bör polisanmälas.

Enligt diskrimineringslagen måste den som trakasserar förstå att beteendet upplevs som ovälkommet och oönskat för att det ska bli fråga om sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som blir eller har blivit utsatt gör klart för den som trakasserar att beteendet är ovälkommet och oönskat. Fortsätter utövaren med sitt beteende efter en sådan tillsägelse kan det vara sexuella trakasserier.

I vissa situationer kan beteendet vara kränkande på ett så uppenbart och tydligt sätt så att det inte krävs någon tillsägelse från den som känner sig trakasserad.

 

Uppdaterad: