Anmälan

Anmälan om sexuella trakasserier kan göras till närmaste chef, till arbetsgivaren eller till den fackliga organisationen. När en anmälan kommer direkt till den fackliga organisationenm, och iom medlemmen vill gå vidare med ärendet, måste facket göra anmälan även hos arbetsgivaren. Utredningsansvaret ligger alltid hos arbetsgivaren.

Den som anmäler ska känna sig trygg med att frågan hanteras professionellt. Här är det viktigt att värna extra mycket om medlemskontakten, var aktiv och håll medlemmen informerad om utvecklingen.

Förhandlingstider och förhandlingsresultat är saker som är viktiga att kommunicera. Prata med medlemmen om vad hen tycker är viktigt för att en lösning ska bli bra. Var observant på preskriptionstider, men kom samtidigt ihåg att det är arbetsgivaren som ska komma med en eventuell preskriptionsinvändning.

Att göra vid en anmälan

  • Fråga medlemmen vad hen vill att vi ska göra.
  • Om anmälan görs till arbetsgivaren kan du med fördel följa med som stöd
  • Gör anmälan. Begär bekräftelse på att anmälan har tagits emot av arbetsgivaren
  • En del handlingar är så grova att de bör prövas enligt brottsbalken. Informera om möjligheten att polisanmäla och hjälp till med detta om det behövs. Även om polisanmälan görs kvarstår arbetsgivarens utredningsansvar
  • Låt medlemmen berätta, anteckna och avbryt endast för att ställa eventuella frågor i förtydligande syfte. Tänk på att en utsatt medlem äger sin upplevelse.
  • Fråga hur medlemmen mår och om det behövs stödjande insatser. Dessa ska i så fall arbetsgivaren tillhandahålla
  • Om det inträffade har lett till sjukskrivning ska en anmälan om arbetsskada göras
  • Ta reda på om det finns vittnen till det inträffade. Detta kan också vara personer som medlemmen anförtrott sig till i anslutning till incidenterTa reda på om medlemmen vill att facket fortsätter biträda efter det att anmälan gjorts
  • Om medlemskonflikt föreligger ska två olika fackliga företrädare utses så att båda parter företräds

 

Uppdaterad: