Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är ett av de viktigare dokumenten och upprättas av förbundsstyrelsen inför representantskapet eller kongressen.

I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall.

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Tidigare verksamhetsberättelser kan du ladda ner på Trycksaksbutiken.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: