Uppdragsreglemente för förtroendevalda inom Seko

Detta reglemente gäller från och med kongressen 2017 och till nästkommande kongress. Revision av reglementet kan ske vid förbundets representantskap under respektive verksamhetsår under kongressperioden. 

Uppdragsreglemente

Uppdragsreglemente antaget av Sekos kongress 2017.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: