Kongressprogram

På kongressen 2013 antogs tre kongressprogram och uppdragsreglemente samt placeringsreglemente.

1. Organisera och rekrytera
Programmet handlar om medlemsantalets utveckling, om varför vi blivit färre, om vad vi gjort för att bli fler och för att behålla medlemmar samt om vad vi bör göra för att bli fler och ett bättre fack.
Kongressprogram Organisera och rekrytera (pdf).

2. Starka kollektivavtal
Sekos målsättning är att alla medlemmar ska uppleva sin lön som rättvis och att alla har rätt till reallöneförbättringar. Vi ska vara ett förbund som tecknar de bästa kollektivavtalen och svarar upp mot medlemmarnas krav på löneutveckling och en rättvis lön.
Kongressprogram Starka kollektivavtal (pdf).

3. Näringspolitiska programmet
Förbundets näringspolitiska rapport är omfattande till sidantalet. Men för varje enstaka bransch är problembeskrivningarna endast översiktliga. Rapporten pekar ut färdriktningen för förbundets
näringspolitiska arbete de kommande åren. Den genomgående principen är "reglera avregleringen".
Näringspolitiskt program (pdf)

Uppdragsreglemente
Uppdragsreglementet framgår vilka ersättningar man bland annat kan få vid förlorad lön eller vid resor vid olika fackliga uppdrag.
Uppdragsreglemente (pdf)

Placeringsreglemente
Placeringreglementet är ett styrinstrument och fungerar som hjälpmedel för de personer, inom och utanför Seko , som dagligen arbetar med den finansiella verksamheten. I reglementet är bland annat ansvar, befogenheter, avkastningskrav och regler beskrivna kring hur pengar ska placeras.''
Placeringsreglemente (pdf)

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten