Våra kontor

Seko verksamhet är indelat i fem geografiska områden Norrland, Mellan, Stockholm, Västra och Södra.  Här finns anställda som ger medlemmarna service och stöder de förtroendevalda i deras arbete.

Du kan klicka på det geografiska området på kartan nedan för att komma till respektive kontors informationssida.

Har du frågor om ditt avtal vänder du dig till Seko Direkt. Du kan också ställa din fråga i formuläret som finns längst ner på kontorets informationssida.

Arbetar du inom sjöfart, färjetrafik och utesjöfarten tillhör du Seko Sjöfolk och ska vända dig till Seko Sjöfolk i medlemsfrågor.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: