Internationella utvecklingsprojekt

Seko bedriver ett flertal internationella fackliga utvecklingssamarbeten i olika delar av världen. Förbundets internationella arbete görs ofta inom ramen för biståndsprojekt som bedrivs i sektorer där Seko har medlemmar.

Projekten finansieras till stor del av SIDA, via de svenska fackliga samarbetsorganisationerna Union to Union och Olof Palmes Internationella Center. Seko står för en egen insats i projekten på cirka tio procent.

Utvecklingsprojekten fokuserar vanligen på facklig organisationsbyggnad- och utbildning och bedrivs tillsammans med de lokala fackliga organisationer som Seko stödjer och i stor utsträckning även ett globalt fack.

Union to union
Union to Union är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete och har tre huvudmän: Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

På Union to Unions hemsida kan du få aktuell information om den fackliga situationen i cirka140 länder och de fackliga utvecklingsprojekten.

Olof Palmes internationella center
Seko är medlem i Olof Palmes Internationella Center som är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet- och opinionsbildning.

Uppdaterad: