Länkar

ILO
International Labour Organisation är ett FN-organ där regeringar, fack och arbetsgivare arbetar fram internationella regelverk för arbetslivet.

ITUC
International Trade Union Confederation är en övergripande internationell facklig organisation.

Global Unions
Global Unions är en webbplats med nyheter och länkar till samtliga globala fackliga organisationer.

ITF Seafarers
Internationella Transportarbetarfederationen (ITF) har en särskild webbportal riktad till sjöfolk.

Sidan innehåller bland annat nyheter från området, dina rättigheter som sjöman, information om kampanjen mot bekvämlighetsflagg (FoC) och kontaktuppgifter till ITF-inspektörer och fackförbund som är medlemmar i ITF.

Det går också att söka efter fartyg för att se vilka villkor som gäller ombord. Det finns också ett diskussionsforum där registrerade medlemmar kan utbyta tankar och erfarenheter med kollegor i branschen.

En bättre värld – LO

Arbetet Global
LO-tidningen Arbetets webb om globala frågor.

European social dialogue committe for the postal sector

 

Uppdaterad: