Centrala ungdomskommittén

Den centrala ungdomskommittén har som uppgift att utveckla verksamheten för unga inom Seko. Den är även remissinstans för frågor som rör unga samt representerar Sekos unga i LO.

Ansvarig för Sekos ungdomsverksamhet är Erik Persson: 

erik.persson@seko.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: