Centrala ungdomskommittén

Den centrala ungdomskommittén har som uppgift att utveckla verksamheten för unga inom Seko. Den är även remissinstans för frågor som rör unga. Centrala ungdomskommittén representerar också sekos unga i LO.

Den centrala ungdomskommittén består av de ungdomsansvariga i regionerna.

Ordförande är Ellena Papaioannou. 
ellena.papaioannou@seko.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: