Tävla och vinn fina Seko-prylar

Seko-testet är avslutat – här är vinnarna!

Seko-testet som genomfördes under årets medlemsvecka är nu avgjort och 20 vinnare utsedda. Här hittar du de rätta svaren, och vilka 20 Seko-medlemmar som vunnit de fina priserna.

Bland de 1628 svaren vi fick in från er vaskade vi fram de 479 med alla rätt och genomförde sedan en lottning.

De 20 vinnarna är:

Jenny Svedlund                      
Shaman Türkekol                   
Anette Dannelöv                    
Carlos González Lagos           
Henrik Vallström                    
Thomas Isaksson                    
Xi Chen                                    
Mats Svensson                       
Andreas Lortsch
Folke Matrosow                     
Maja-Stina Johansson            
Fredrik Pettersson                 
Björn Gallon                            
Malin Åkesson
Eva Björk                                  
Barbro Edlund                        
Dilawer Sadighi                       
Filippa Lang
Ingemar Eriksson                    
Emelie Furulund

Stort grattis, ni som har vunnit meddelas även via mail.              

 

Facit Sekotestet

1. Vilka har som uppdrag att företräda sina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen?
X. Skyddsombuden         

2. Var regleras rätten till övertidsersättning?
2. Kollektivavtalet

3. Vilken är webbadressen till Sekos externa informationssida?
1. starkpåjobbet.se

4. Vad är INTE sant om försäkringen Medlemsolycksfall Fritid som ingår i ditt Seko-medlemskap?
1. Den ingår inte i Seko-medlemskapet

5. Sekos ordförande Gabriella Lavecchia har sagt följande inför årets val – men vilka två ord saknas? ”De beslut politiker fattar, eller inte fattar, påverkar vårt arbete och våra liv. När politiska beslut krävs för att förbättra villkoren för Sekos medlemmar ska vi tala om det för politikerna. Xxx xxx kommer att göra det åt oss.”
X. Ingen annan

6. Vem har samma för- och efternamn som Sekos vice förbundsordförande?
X. Byggnads ordförande

7. Inför årets val ställer Seko ett antal krav på Sveriges politiker. Var hittar du kraven i sin helhet?
2. Seko.se/politik

8. Vem kan gå Sekos introduktionsutbildning?
X. Den som arbetar inom någon av Sekos branscher

9. Vilken var Sveriges huvudstad under åren 1659–1671?
2. Stockholm

 

Mer om medlemsveckan

Uppdaterad: