Tabell förbundsavgifter

I tabellen nedan ser du avgiftsstegen för förbundsavgiften som började gälla från den 1 januari 2022. Steg 2 avser förbundsavgiften fr o m 1/1 2023, steg 3 avser förbundsavgiften fr o m 1/1 2024.

Tabell över förbundsavgiften (ej klubbavgift, ej a-kassa)

 

Löneintervall Steg 1 (2022) Steg 2 (2023) Steg 3 (2024)
0-5 999 50 50 50
6 000-8 999 50 50 50
9 000-11 999 50 50 50
12 000-14 999 150 150 150
15 000-17 999 170 170 170
18 000-20 999 200 200 200
21 000-23 999 230 230 230
24 000-26 999 270 270 270
27 000-29 999 280 285 290
30 000-32 999 305 310 320
33 000-35 999 310 320 330
36 000-38 999 315 330 340
39 000-42 999 320 335 345
43 000-46 999 325 350 360
47 000- 330 355 370
Pensionärer 50 50 50

A-kassa, klubbavgift och avgift för ev tilläggsföräkringar tillkommer. För pensionär är avgiften 50 kr/månad. Tabellen ovan gäller inte medlemmar i Seko Sjöfolk.

Är du studerande?
Då betalar du 50 kronor för hela studieperioden om du går på en yrkesinriktad utbildning (YH-utbildning, godkänd av Seko). Du betalar 0 kronor om du går på gymnasiet och du betalar 50 kronor i månaden om du går en annan, övrig utbildning. Här kan du läsa mer om studerandemedlemskap.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten