Tabell förbundsavgifter 2022

I tabellen nedan ser du den nya avgiftsstegen som börjar gälla från den 1 januari 2022.

Tabell över nya förbundsavgiften (ej klubbavgift, ej a-kassa)

 

Löneintervall Steg 1 Steg 2 Steg 3
0-5 999 50 50 50
6 000-8 999 50 50 50
9 000-11 999 50 50 50
12 000-14 999 150 150 150
15 000-17 999 170 170 170
18 000-20 999 200 200 200
21 000-23 999 230 230 230
24 000-26 999 270 270 270
27 000-29 999 280 285 290
30 000-32 999 305 310 320
33 000-35 999 310 320 330
36 000-38 999 315 330 340
39 000-42 999 320 335 345
43 000-46 999 325 350 360
47 000- 330 355 370
Pensionärer 50 50 50

A-kassa tillkommer. För pensionär är avgiften 50 kr/månad (en höjning med 8 kr fr om 1/1 2022). Informaton om förbundssavgiften så som den gäller under återstoden av 2021 hittar du på sidan "Vad kostar det?"

Är du studerande?
Då betalar du 50 kronor för hela studieperioden om du går på en yrkesinriktad utbildning (YH-utbildning, godkänd av Seko). Du betalar 0 kronor om du går på gymnasiet och du betalar 50 kronor i månaden om du går en annan, övrig utbildning. Här kan du läsa mer om studerandemedlemskap.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten