Ansök om ledighet för fackliga studier

Du söker studieledighet hos din arbetsgivare i samband med att du söker till utbildningen. Ledighetsansökan ska lämnas senast 14 dagar innan kursstart till arbetsgivaren enligt studieledighetslagen.

Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten för fackliga utbildningar i högst 14 dagar, oavsett studiernas längd. För att skjuta upp den längre krävs fackets godkännande.

Om du får förhinder eller inte kommer med på utbildningen så meddelar du arbetsgivaren och återgår till ditt ordinarie arbete.

Uppdaterad: