Tio tips

Sugen på att komma igång och bli bättre på medlemsvärvning? Här hittar du tio tips som din klubb eller sektion kan ha nytta av

  • Vilken potential har ni, hur många nya medlemmar kan ni värva det kommande året?

  • Allmänna uppmaningar om att "värva fler" är inte tillräckligt. Kom överens om vad ni ska göra, vem som är ansvarig för vad och när det ska vara gjort. Genomför!

  • Hur gick det med aktiviteten ni planerade? Vad fungerade och vad kan ni göra bättre nästa gång? Hur ligger ni till med er målsättning för antalet nya medlemmar?

  • Sätt upp medlemsvärvning som en stående punkt på era dagordningar. Prata aktiviteter, vad som fungerat och vad som varit svårt i diskussioner med arbetskamrater, spåna fram idéer och tipsa varandra, bygg upp ert självförtroende.

  • Här (länk?) finns några övningar ni kan använda på styrelsemöten eller ombudsträffar för att slipa på både argument och självförtroende.

  • Vi ska presentera oss och vårt fack för alla nyanställda. Ju tidigare vi dessutom ställer frågan om medlemskap, desto större sannolikhet att vi får ett "ja". Inte heller här räcker det med allmänna uppmaningar till varandra om att "det är viktigt att prata med alla nyanställda". Bestäm hur och av vem det ska göras och följ upp att det fungerar.

  • Vare sig ni förklarat facket för en nyanställd eller haft en bra diskussion med en oorganiserad arbetskamrat – ställ frågan om de vill vara med i vår förening. Den som fått en positiv bild av vår förening förväntar sig faktiskt ofta att få frågan om de själva vill vara medlemmar.

  • Medlemsmöten, utbildningar, information till medlemmar, samtal med medlemmar, en lyssnande attityd, återkoppling när vi fått frågor eller ärenden – allt positivt vi gör sprider sig även till de som ännu inte är våra medlemmar.

  • Detta är den enda av vår utbildningar som även riktar sig till icke-medlemmar, ett av syftena är självklart att alla som gått den ska inse vikten av ett medlemskap. Hjälp med att ordna en egen introutbildning hittar du här. (LÄNK)

  • Hälsa välkommen, var lyhörd, berätta var de ska vända sig vid behov av hjälp, erbjud en introduktionsutbildning, förklara vad medlemskapet innebär, kontrollera att de vet hur de ska betala sin medlemsavgift. Ju bättre vi tar hand om våra nya medlemmar, desto mindre risk att vi så småningom kommer att tvingas försöka värva dem igen.