Medlemsveckan

Vecka 16 är en del av Sekos målsättning om att bli starkare och komma ännu närmare medlemmarna.
– Vi ska besöka så många arbetsplatser som möjligt. Vi ska lyssna, men även ta samtalet om medlemskap med dem som ännu inte är medlemmar, säger Anneli Jonsson, Sekos förbundssekreterare.

Både förbundsledning och anställda i förbundet kommer att besöka arbetsplatser under medlemsveckan. Men det viktigaste arbetet kommer att göras av de som finns närmast medlemmarna, alltså alla förtroendevalda. 

Arbetet kommer inte att stanna av efter vecka 16, men medlemsveckan kommer helt säkert att bli en positiv upplevelse för både anställda och medlemmar och leda till många givande samtal.

Rapportering av aktiviteter under medlemsveckan
Vi kommer att redovisa våra aktiviteter i förbundets enkätverktyg. Vi gör detta för att kunna följa upp hur aktiva vi har varit under veckan samt hur våra insatser påverkar inträden i förbundet. 

Länk till rapportering av aktiviteter.

Följ aktiviteterna på sociala medier
Titta på bilder från de olika arbetsplatsbesöken på Instagram och Facebook. Vi kommer att lägga ut så många bilder vi hinner med under veckan.

Seko Instagram

Seko Facebook

Skicka gärna in egna bilder om du är ute och gör besök (max 2-3, lågupplösta, ta gärna med telefonen) till medlemsveckan@seko.se

Bilder från vår Instagramkonto

Våra tidigare nyhetsbrev om medlemsveckan

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten