Argument

Här har vi samlat en massa argument för fackligt medlemskap i allmänhet, och medlemskap i Seko i synnerhet. Det är högt och lågt, kortfattat och mer mångordigt. En sak har de här argumenten i alla fall gemensamt – vi har fått dem från förtroendevalda som själva mejslat fram dem i samtal ute på sina arbetsplatser.

Argument nummer ett

En enda sak hindrar arbetsgivaren från att ta in någon annan istället för dig, någon som är beredd att göra jobbet för ett lägre pris än du gör det. Den enda saken är att vår förening varit stark nog att sluta ett avtal med arbetsgivaren om vilka löner som gäller här. Att kunna sluta sådana avtal, hindra att vi bjuder under varandra och pressar ned lönerna, är anledningen till att fackföreningar en gång i tiden bildades. Och den absolut främsta anledningen till att vi fortfarande inte klarar oss utan dem en enda dag.

Samlade argument

Här hittar du, uppdelat på sex olika områden, en hel massa argument för medlemskap i Seko. Alla argument passar inte på alla arbetsplatser, eller för alla förtroendevalda, men vi hoppas på de kan ge dig inspiration. Och kom ihåg, det viktigaste är att våga ta samtalet om medlemskap

Uppdaterad: