Argument

Här har vi samlat en massa argument för fackligt medlemskap i allmänhet, och medlemskap i Seko i synnerhet. Det är högt och lågt, kortfattat och mer mångordigt. En sak har de här argumenten i alla fall gemensamt – vi har fått dem från förtroendevalda som själva mejslat fram dem i samtal ute på sina arbetsplatser.

Argument nummer ett

En enda sak hindrar arbetsgivaren från att ta in någon annan istället för dig, någon som är beredd att göra jobbet för ett lägre pris än du gör det. Den enda saken är att vår förening varit stark nog att sluta ett avtal med arbetsgivaren om vilka löner som gäller här. Att kunna sluta sådana avtal, hindra att vi bjuder under varandra och pressar ned lönerna, är anledningen till att fackföreningar en gång i tiden bildades. Och den absolut främsta anledningen till att vi fortfarande inte klarar oss utan dem en enda dag.

Samlade argument

Bacon pork chop jerky, ham hock landjaeger sirloin t-bone turkey filet mignon rump spare ribs short loin chicken prosciutto. Pig leberkas pork chop cow corned beef. Ground round frankfurter ham hock beef ribs.

Uppdaterad: