Fotograf: Mostphotos

Kommunikation

Kommunikation med medlemmarna är en mycket viktig del av den fackliga verksamheten. Hur ni informerar medlemmarna och hur ni för en regelbunden dialog med medlemmarna kan variera - det viktiga är att medlemmarna vet att ni finns, var ni finns och vad de kan få hjälp med.

På dessa sidor finns vägledning och tips på hur ni kan kommunicera med era medlemmar. Varje klubb eller sektion bör utse en kommunikationssansvarig som ansvarar för dialogen med medlemmarna och som tar fram en plan för hur ni ska kommunicera den fackliga verksamheten. Kontakta gärna Sekos centrala kommunikationsenhet om ni har frågor eller behöver stöd och hjälp.

Uppdaterad: