Studieansvarig

Som din studieansvarig i din klubb har du ett ansvar för både att klubbens förtroendevalda går de utbildningar de behöver för sina uppdrag och för att organisera intro- och medlemsutbildningar i klubbens område. Inventera de utbildningsbehov som finns både hos förtroendevalda och medlemmar och driv på för att styrelsen ska upprätta en aktivitetsplan för studier.

Ida Lindouf, studieansvarig Seko Post Klubb Mellannorrland

Ida Lindouf, studieansvarig Seko Post Klubb Mellannorrland

Ida Lindouf, studieansvarig Seko Post Klubb Mellannorrland

– Det befintliga kursutbudet i arbetarrörelsen är stort och de viktigaste en studieansvarig gör är att förmedla inbjudan och anmälningar. Anmäl in ditt nya uppdrag till förbundet, ta kontakt med regionens studieansvariga och se till att du hamnar på hens maillista. Du behöver också en kontaktlista till klubbens medlemmar och förtroendevalda.

"Blir det här datumet bra?"

– Det lättaste sättet att rekrytera till utbildningar är att göra det via mail men det som ger bäst effekt är att ringa eller gå fram till medlemmar och säga: "Hej, du skulle behöva gå den här utbildningen. Blir det här datumet bra?"

- Har klubben ett behov som inte täcks av befintligt utbud? ABF är vårt bildningsförbund och de hjälper till att fixa en förhandlings-/jämställdhets-/samarbets-/excel-kurs eller vad ni behöver. Kan klubben inte ordna introduktionsutbildning själva så kan regionen hjälpa till.

Anna Bergström, studieansvarig Region Gävle-Dala

Anna Bergström, studieansvarig Region Gävle-Dala

Anna Bergström, studieansvarig Region Gävle-Dala

–  Mitt första tips är att gå en studieorganisatörsutbildning, för att anmäla dig tar du kontakt med den studieansvarige i din Seko-region.

– Se till att ha studiekataloger redo i väskan för att kunna rekrytera medlemmar och förtroendevalda till utbildningar, var alltid beredd att dela med dig av länken www.fackligutbildning.se. Se till att alla förtroendevalda pratar studier, inte bara du.

– Fråga kollegorna vilket datum de vill gå en kurs, inte om de vill gå. Gå dessutom gärna själv kursen du ska rekrytera till.

"Se till att alla förtroendevalda pratar studier, inte bara du"

 

 

Mer om studier

Här kan du läsa mer om både utbildningar du själv kan gå och hur din klubb kan anordna egna utbildningar (länken går till sidan för förtroeendevalda).

Uppdaterad: