Jobba fackligt

Här har vi börjat samla en mängd tips som du som förtroendevald kan ha nytta av i ditt fackliga arbete. Det handlar bland annat om vad några av de vanligaste uppdragen innebär, vad man ska tänka på i en styrelse och förstås om det allra viktigaste – att företräda medlemmarna

Vi kommer att fylla på här med fler tips och uppslag, det fackliga uppdraget kan rymma kan rymma väldigt många olika uppgifter.

Tanken är inte att varje förtroendevald i Seko ska göra exakt som det står här. Däremot hoppas vi att alla kan hitta något som de har nytta av i sitt fackliga arbete.

Uppdaterad: